Penzion Morava Znojmo nabízí - penzion Znojmo, cykloturistika Znojmo, ubytování ve Znojmě, vinařská turistika Znojmo

  • Ubytování

    v blízkosti centra města Znojma

  • Ubytování

    v blízkosti centra města Znojma

  • Ubytování

    v blízkosti centra města Znojma

Penzion Morava Znojmo - rezervace

Zámek Jevišovice

Původně gotický hrad přestavěný v 16. století na renesanční zámek s pozdějšími barokními úpravami. Stálá expozice: Historie Jevišovicka, Skalní malby (kopie jeskynních maleb), malovaný lidový nábytek, historické hudební nástroje.

Tel: +420 515 231 141

 

Karolininy sady s Rajskou zahradou

Příkrý skalnatý sráz spadající pod Starým městem a chrámem sv. Mikuláše k řece Dyji se dostal na začátku 19. století do popředí pozornosti znojemských občanských elit, které inspirovány duchem vídeňského biedemeieru toužily po další parkově upravené ploše v bezprostřední blízkosti města.

 

Znojemské podzemí

Rozlehlé bludiště podzemních chodeb a sálů, situované pod celým areálem středověkého města, vzniklo v průběhu 14. a 15. století propojením sklepních prostor jednotlivých měšťanských domů a paláců. Smyslem tohoto propojení byla snaha ochránit obyvatele města před útrapami spojenými s obléháním města a případným rabováním cizích vojsk přímo ve městě po jeho dobytí.

 

Městské divadlo

Projekt vídeňského architekta Alexandra Grafa, jenž budovu situoval na prostranství dnešního náměstí Republiky. První premiéra se konala v září jubilejního roku 1900. V roce 1992 až 2000 prošlo divadlo nákladnou rekonstrukcí.

 

Vlkova (Vlčí) věž – součást dolní brány

Nejlépe dochovaná a také nejmohutnější hranolová věž gotického opevnění Znojma bývala součástí složitého fortifikačního systému Dolní či Vídeňské brány, situované v místech dnešní Kollárovy ulice, kudy z města vycházela strategická zemská stezka směřující do Rakous. Z krytého ochozu na vrcholu věže pod střechou měli obránci města vynikající přehled o všech pohybech nepřítele v širokém jižním klesajícím předpolí Znojma a zároveň odtud mohli na vojska před branou účinně střílet.

 

Radniční věž

Ikona Znojma, symbol jeho slavné historie, nejkrásnější ukázka znojemské pozdní gotiky. Na objednávku zdejších konšelů byla postavena v letech 1445-1448 kamenickým mistrem Mikulášem ze Sedlešovic.

 

Znojemský Hrad

K dokončení první fáze výstavby hradu došlo patrně za vlády knížete Konráda Brněnského v 80. letech 11. Století. Svojí polohou na jižní hranici Moravy představoval hrad „Znojem“ povinnou zastávku při veškerých diplomatických kontaktech mezi českým knížectvím a rakouskými oblastmi římskoněmecké říše.

 

Loucký Klášter

Mohutné budovy premonstrátského kláštera v Louce dodnes vypovídají o bohaté minulosti jednoho z nejmocnějších opatství Moravy a Dolních Rakous. Klášter byl založen znojemským údělným knížetem a knížetem českým Konrádem Otou a jeho matkou Marií
roku 1190 a brzy se stal nejrespektovanějším pozemkovým držitelem v širokém okolí.

 

Děkanský chrám sv. Mikuláše

Výrazná znojemská dominanta, jež se vedle radniční věže uplatňuje téměř u všech pohledů na město.

 

Knížecí rotunda Panny Marie a sv. Kateřiny

Nejvzácnější kulturní památka Znojma. Svojí architekturou patří k průměrné románské produkci, vyniká však svým interiérem. Biblické výjevy jsou zde doplněny o ojedinělou galerii přemyslovských knížat 10. a 11. století, mezi kterými ústřední pozici zaujímá první český král Vratislav, starší bratr Konrádův.

© 2020 PENZION MORAVA ZNOJMO | DESIGN BY GOLDEN ORANGE s.r.o.